Informacja o otwarciu Dworca PKS Nova S.A w Białymstoku.

01-06-2020

    W związku z kolejnym  etapem odmrażania gospodarki wprowadzonym przez rząd, Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna w  Białymstoku decyzją Prezesa Zarządu postanawia z dniem 1 czerwca otworzyć budynek Dworca PKS Nova S.A. znajdujący się przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 8 w Białymstoku.

Poczekalnia budynku Dworca Autobusowego będzie otwarta dla pasażerów w godzinach od 06.00 do 20.00.  

Do budynku będzie można wejść  od strony stanowisk odjazdowych oraz Galerii Handlowej.

Na chwilę obecną pozostałe wejścia do budynku będą zamknięte.
Kasy biletowe będą otwarte w godzinach od 06.00 do 20.00 w dni robocze, a w weekendy od  08.00  do 16.00.

Działając w poczuciu troski i bezpieczeństwa o zdrowie podróżnych apelujemy o przestrzeganie zaleceń sanitarnych i stosowania się do wytycznych obowiązujących w budynku Dworca  zgodnie z obowiązującą ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Każda osoba przebywająca na terenie hali Dworca PKS  jest zobowiązana stosować się do aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia.