Kursy wykonywane w dniu 26.12.2021

23-12-2021

Kursy wykonywane w dniu 26.12.2021

Białystok -  Choroszcz - Kruszewo

4:35

Białystok -Hajnówka

14:50

Sokółka - Zor - Białystok

5:00

Białystok - Supraśl

15:05

Białystok - Supraśl

5:20

Zabłudów - Rafałówka - Białystok

15:30

Kruszewo - Choroszcz - Białystok

5:45

Hajnówka - Białystok

15:40

Supraśl  - Białystok

5:55

Supraśl  - Białystok

15:45

Białystok - Olsztyn - Gdańsk

6:05

Białystok - Suwałki

16:00

Białystok -Hajnówka 

6:30

Zabiele  - Białystok

16:10

Białystok - Supraśl

6:45

Białystok - Zor - Sokółka

16:20

Białystok - Choroszcz - Kruszewo

7:20

Białystok - Supraśl

16:25

Supraśl - Białystok

7:25

Hajnówka - Białystok

16:35

Sokółka - Zor – Białystok

7:32

Białystok - Choroszcz - Kruszewo

17:00

Białystok - Supraśl

8:00

Supraśl  - Białystok

17:10

Kruszewo - Choroszcz - Białystok

8:30

Białystok - Mońki - Knyszyn - Goniądz

17:20

Supraśl  - Białystok

8:35

Białystok - Hajnówka

17:30

Hajnówka - Białystok

8:40

Białystok – Zor – Sokółka

18:00

Gdańsk - Olsztyn - Białystok

9:20

Kruszewo - Choroszcz - Białystok

18:10

Białystok - Supraśl

9:45

Białystok - Supraśl

18:25

Białystok - Rafałówka - Zabłudów

9:45

Białystok - Zor - Sokółka

18:25

Białystok -Hajnówka

10:15

Goniądz - Knyszyn - Mońki - Białystok

18:35

Zabłudów - Rafałówka - Bialystok

10:50

Suwałki - Białystok

18:55

Supraśl  - Białystok

11:20

Supraśl  - Białystok

19:00

Białystok - Zajezierce - Zabłudów

11:25

Hajnówka - Białystok

19:15

Tankowanie

11:39

Białystok - Zabłudów - Hajnówka

19:20

Białystok - Supraśl

12:00

Białystok – Choroszcz - Kruszewo

19:30

Hajnówka - Białystok

12:10

Białystok - Supraśl

19:40

Zabłudów - Zajezierce - Białystok

12:20

Sokółka - Białystok

19:50

Supraśl - Białystok

12:40

Supraśl  - Białystok

20:20

Białystok - Hajnówka

13:30

Kruszewo - Choroszcz – Białystok

20:40

Białystok - Supraśl

13:30

Hajnówka - Zabłudów  - Białystok

21:00

Sokółka - Z O R – Białystok

13:40

Białystok - Supraśl

21:00

Białystok - Zabiele

13:50

Białystok - Zor - Sokółka

21:30

Supraśl  - Białystok

14:10

Supraśl  - Białystok

21:45

Białystok - Rafałówka - Zabłudów

14:25