Od 3.10.2020 r. powiat białostocki w czerwonej strefie.

02-10-2020

 

 

  Spółka Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A. informuje iż w związku z wprowadzeniem od dnia 3 października 2020 r. strefy czerwonej w powiecie białostockim w autobusach Spółki realizujących kursy wyłącznie na tym obszarze będą stosowane obostrzenia co do ilości przewożonych pasażerów.

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w strefie czerwonej obowiązuje limity miejsc w transporcie publicznym: 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących do których PKS Nova S.A. będzie się stosować.

Jednocześnie informujemy, że przewozy wykraczające poza strefę czerwoną będą realizowane na dotychczasowych zasadach, tj. zgodnie z § 23 ust. 2 lit. b powyższego rozporządzenia.

Spółka przypomina, że wszyscy pasażerowie zobowiązani są do zasłaniania twarzy podczas całej podróży. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń nie będą wpuszczane do autobusów. Kierowca ma również prawo wyprosić pasażera, który odsłoni twarz w autobusie.