Ogłoszenie o zmianie godzin odjazdów

30-12-2020

O G Ł O S Z E N I E

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna /oddział Siemiatycze/ informuje, że z dniem 1 stycznia 2021 roku:

następuje zmiana godziny odjazdu autobusu relacji:

Siemiatycze – Białystok przez Kleszczele z godz.  630 na  610

zmieniona została również trasa kursu, autobus będzie dodatkowo zajeżdżał do miejscowości Czeremcha

W związku  z dużymi zmianami w rozkładzie jazdy obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. PKS NOVA S.A. uprzejmie prosi pasażerów o sprawdzanie aktualnych godzin kursowania autobusów na stronie www.pksnova.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z infolinią bądź wybranym oddziałem spółki.