PKS Nova Spółka Akcyjna

08-01-2017

    Pragniemy poinformować, że w dniu 2 stycznia 2017 r. nastąpiło połączenie spółki PKS w Białymstoku S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami PKS w Suwałkach S.A., PKS w Łomży Sp. z o.o., PKS w Zambrów Sp. z o.o., PKS w Siemiatyczach Sp. z o.o. (Spółki Przejmowane).

    Połączenie Spółek nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). W związku z dokonanym połączeniem, Spółka PKS Białystok z dniem 2 stycznia 2017 r. z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przejmowanych Spółek.

    Jednocześnie informujemy, że Spółka Przejmująca Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna z dniem 2 stycznia 2017 r. dokonała zmiany nazwy na następującą: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna.

    Jesteśmy przekonani, że czerpiąc z najlepszych praktyk i doświadczeń wszystkich łączących się Spółek będziemy mogli dostarczać Państwu usługi o jeszcze wyższej jakości i efektywności oraz zapewnić połączenia bezpośrednio z większością miejscowości na terenie województwa podlaskiego.