Ulga na przejazdy dla Doktorantów Województwa Podlaskiego

30-03-2017

Szanowni Doktoranci,

PKS Nova S.A. informuje, iż z dniem 03.04.2017 r. zostaje wprowadzona ulga handlowa „Doktorant Województwa Podlaskiego” w wysokości 50% dla biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej. Ulga przysługuje uczestnikom studiów trzeciego stopnia odbywanych na terenie województwa podlaskiego.

 

* Ulga ,,Doktorant Województwa Podlaskiego" przysługuje uczestnikom studiów trzeciego stopnia odbywanych na terenie województwa podlaskiego. Studia trzeciego stopnia oznaczają studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.

* Dokumentem poświadczającym uprawnienia do korzystania z Ulgi ,,Doktorant Województwa Podlaskiego" jest legitymacja doktoranta wydana przez położoną na terenie województwa podlaskiego szkołę wyższą lub jednostkę naukową.

* Ulga ,,Doktorant Województwa Podlaskiego" nie łączy się z innymi ulgami o charakterze ustawowym oraz z innymi ulgami obowiązującymi w Spółce.