Współpraca dotycząca kształcenia zawodowego.

26-02-2020

         Zarząd Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A w Białymstoku informuję, że w dniu 21.02.2020 roku został podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy dotyczącej kształcenia zawodowego, pomiędzy PKS Nova Oddział Zambrów reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Andrzeja Mioduszewskiego a Zespołem Szkół nr 1 im. Gen Stefana Roweckiego „Grota” w  Zambrowie reprezentowanego przez Pana Dyrektora Sławomira Barana.

         Strony oświadczyły, iż rozpoczęły negocjacje prowadzące do zawarcia umowy współpracy dotyczącej kształcenia zawodowego w kierunku: mechanik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk/spedytor. Zarząd Spółki jak również Dyrektor Szkoły w Zambrowie postanowili odbywać spotkania mające na celu ustalenie dalszych szczegółów współpracy oraz realizację postanowień zawartych w liście intencyjnym.