Zmiana trasy związana z zamknięciem drogi od m. Zabłudów do m. Żywkowo

05-06-2019

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna informuję, iż w związku z całkowitym zamknięciem drogi od m. Zabłudów do m. Żywkowo od dnia 08.06.2019r. do 18.06.2019r. obowiązuje objazd zgodnie z załaczoną mapką.