Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Olecku