Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Ełku

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Ełku - załącznik