Dostawa autobusów na potrzeby Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółki Akcyjnej

 

Oferty w niniejszym postępowaniu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnie dedykowanego narzędzia dostępnego bezpłatnie pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod wskazanym linkiem (po lewej stronie, "Lista Przetargów PZP" i dalej "Aktualne"), a także poniżej:

 

Dokumenty zamówienia :

 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (NIEAKTUALNY)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (NIEAKTUALNY)
 9. Odpowiedzi na pytania do SIWZ 28 09 2020 r 
 10. Odpowiedzi na pytania do SIWZ 06 10 2020 r 
 11. Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia 06 10 2020​  (AKTUALNY)
 12. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 06 10 2020 (AKTUALNY)
 13. Informacja z otwarcia ofert 19 10 2020 r ​
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11 12 2020 r 
 15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 19 03 2021 r ​

 

PKS Nova S.A. jednocześnie informuje, że instrukcja składania ofert znajduje się w zakładce "Dokumenty zamówienia" (jako załącznik nr 7 do SIWZ) pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl