Dostawa i montaż systemu monitoringu CCTV w obiektach Spółki zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Bohaterów Monte Cassino.