Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy

Oferty w niniejszym postępowaniu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnie dedykowanego narzędzia dostępnego bezpłatnie pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod wskazanym linkiem (po lewej stronie, "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" i dalej "Aktualne"), a także poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (nieaktualna).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (nieaktualna).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (aktualna) 17.01.2019r.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (nieaktualny)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.

Załącznik nr 5 do SIWZ -Wzór Umowy (nieaktualny).

Informacja o zmianie SIWZ 20.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie.

Odpowiedź do zapytania do SIWZ 14.01.2019

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (aktualny).

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (aktualny).

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -  termin składania i otwarcia ofert 17.01.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert (po sprostowaniu).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PKS Nova S.A. jednocześnie informuje, że instrukcja składania ofert znajduje się w zakładce "Dokumenty zamówienia" (jako załącznik nr 6 do SIWZ) pod adresem:http://pksnova.ezamawiajacy.pl