Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy

 Oferty w niniejszym postępowaniu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnie dedykowanego narzędzia dostępnego bezpłatnie pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod wskazanym linkiem (po lewej stronie, "Lista Przetargów PZP" i dalej "Aktualne"), a także poniżej:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( NIEAKTUALNY)

3. zał 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

4. zał 2 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ

5. zał 3 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej

6. zał 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

7. zał 5 do SIWZ - Wzór umowy (NIEAKTUALNY)

8. Odpowiedź do zapytania do SIWZ 15 01 2021 r ​ 

9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 15 01 2021 r ​ (AKTUALNY)

10. zał 5 do SIWZ - Wzór umowy 15 01 2021 r (AKTUALNY)

11.Informacja z otwarcia ofert 27.01.2021 r.

12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1, 3-13 10.02.2021

13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.02.2021

 

PKS Nova S.A. jednocześnie informuje, że instrukcja składania ofert znajduje się w zakładce "Dokumenty zamówienia" (jako załącznik nr 6 do SIWZ) pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl