Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy.

Oferty w niniejszym postępowaniu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnie dedykowanego narzędzia dostępnego bezpłatnie pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod wskazanym linkiem (po lewej stronie, "Lista Postępowań PZP" i dalej "Aktualne"), a także poniżej:

 1. Ogłoszenie
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia, (nieaktualny)
 3. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ
 5. Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy
 6. Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy (nieaktualny)
   
 7. Odpowiedzi na pytania do SWZ
 8. Ogłoszenie o zamówieniu 18.01.2022 r. - zmiana
 9. Specyfikacja Warunków Zamówienia 18.01.2022 r. (aktualna)
 10. Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy 18.01.2022 r. (aktualna)
   
 11. Kwota na sfinansowanie zamówienia
 12. Informacja z otwarcia ofert 25.01.2022 r.
   
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PKS Nova S.A. jednocześnie informuje, że instrukcja składania ofert znajduje się w zakładce "Dokumenty zamówienia" (jako załącznik nr 5 do SWZ) pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl