Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy w Ełku i Gołdapi.

Oferty w niniejszym postępowaniu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnie dedykowanego narzędzia dostępnego bezpłatnie pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod wskazanym linkiem (po lewej stronie, "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" i dalej "Aktualne"), a także poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Zał 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Zał 2 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ.

Zał 3 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.

Zał 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.

Zał 5 do SIWZ - Wzór umowy (nieaktualne).

Odpowiedź na zapytania do SIWZ 23.07.2019.

Zał 5 do SIWZ - Wzór umowy (aktualny).

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.2 30.07.2019.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 1  02.08.2019.

PKS Nova S.A. jednocześnie informuje, że instrukcja składania ofert znajduje się w zakładce "Dokumenty zamówienia" (jako załącznik nr 6 do SIWZ) pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl.