Najem powierzchni użytkowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej (gastronomia)