Ochrona fizyczna obiektów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. zlokalizowanych w Białymstoku (22.08.2022)