Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu biurowego na hali Dworca PKS Nova S.A.