Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Gołdapi

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Gołdapi - załącznik