Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Olecku

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Olecku - załącznik