Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna

Oferty w niniejszym postępowaniu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnie dedykowanego narzędzia dostępnego bezpłatnie pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod wskazanym linkiem (po lewej stronie, "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" i dalej "Aktualne"), a także poniżej:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, (NIEAKTUALNY)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie JEDZ,
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej,
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych dostaw,
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz środków transportu,
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (NIEAKTUALNY)
 9. Odpowiedzi na pytania do SIWZ 29.04.2020
 10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 29.04.2020 (AKTUALNY)
 11. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 29.04.2020 (AKTUALNY)
 12. Odpowiedzi na pytania do SIWZ 07.05.2020 r.
 13. Informacja z otwarcia ofert 19.05.2020 r.
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25 05 2020

PKS Nova S.A. jednocześnie informuje, że instrukcja składania ofert znajduje się w zakładce "Dokumenty zamówienia" (jako załącznik nr 7 do SIWZ) pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl