Wykonanie rozbiórki murowanego budynku gospodarczego zlokalizowanego w Zambrowie.