Zmiana Prezesa Zarządu PKS Nova S.A.

12-05-2021

 Rada Nadzorcza PKS Nova w Białymstoku oddelegowała Marcina Doliasza do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki. Poprzedni Prezes - Andrzej Mioduszewski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska z przyczyn osobistych z dniem 11.05.2021. Zarządzał PKS Nova przez blisko 2 lata.

Marcin Doliasz ma 42 lata, jest radcą prawnym i absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się m.in. w doradztwie restrukturyzacyjnym. Zdobywał doświadczenie w organach nadzoru wielu spółek kapitałowych. Od 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PKS Nova S.A