Zarząd

      Rada Nadzorcza PKS NOVA S.A. na posiedzeniu w dniu 11 Sierpnia 2021 r. powołała Pana Marcina Doliasza do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A..