Zarząd

  • Cezary Sieradzki - Prezes Zarządu

Pan Cezary Sieradzki jest absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Wydziału Zarządzenia Uniwersytetu Warszawskiego oraz Executive MBA GFKM, Erasmus University w Holandii. Dodatkowo ukończył Podyplomowe Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 1997 - 2015 pracował w spółkach: PKN Orlen S.A., MWWID Polmos S.A., BPBBO Miastoprojekt Białystok, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. gdzie pełnił funkcje zarządcze, menadżerskie i doradcze.

Ukończył wiele kursów i szkoleń, w tym z zakresu zarządzania zmianą, audytu i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie, zarządzania projektami, logistyki, oceny projektów inwestycyjnych, fuzji i przejęć, strategii budowania wzrostu firmy.

Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W dniu 1 sierpnia 2015 r. Rada Nadzorcza PKS w Białymstoku S.A. powołała Pana Cezarego Sieradzkiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki