Historia

     Historia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna rozpoczęła się w roku 1945, kiedy to na wniosek ówczesnego Ministra  Komunikacji został powołany Państwowy Urząd Samochodowy. Pod koniec tego roku Stacja PKS w Białymstoku (mieszcząca się przy ulicy Kraszewskiego) posiadała już 60 jednostek taboru samochodowego (głównie z demobilu wojskowego); uruchomiono również pierwsze stałe połączenia do Warszawy oraz Olsztyna. W roku 1951 wybudowano nowoczesną (na ówczesne warunki) stację obsługi, magazyny i budynek administracyjny przy ulicy Fabrycznej 1.

     W 1975 roku, po przeprowadzanym nowym podziale administracyjnym, na podstawie zarządzenia Ministra Komunikacji Wojewódzkie Przedsiębiorstwo, PKS w Białymstoku zmieniło nazwę na Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Białymstoku i rozpoczęło działalność na terenie 3 województw: białostockiego, łomżyńskiego i ostrołęckiego.

     Jedną z najpoważniejszych inwestycji była budowa dworca PKS na ulicy Bohaterów Monte Cassino 10. Bardzo nowoczesny i niezwykle potrzebny 250-tysięcznemu miastu dworzec został oddany do użytku w 1986 roku.

     W ciągu kilkudziesięcioletniego istnienia firma kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę, lecz najważniejsza dla jej obecnego kształtu była komercjalizacja przeprowadzona w 2006 roku, która doprowadziła do powstania Spółki Akcyjnej. Dnia 5 lipca 2011 roku Spółka PKS Białystok została skomunalizowana i jej właścicielem został Samorząd Województwa Podlaskiego.

 W dniu 2 stycznia 2017 roku nastąpiło połączenie Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 1(Spółka Przejmująca) oraz następujących Spółek Przejmowanych:

  • PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zambrowie
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemiatyczach 

Spółka Przejmująca Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna z dniem 2 stycznia 2017 r. dokonała zmiany nazwy na następującą: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna.

 
 
Galeria