Rada nadzorcza

 W skład Rady Nadzorczej Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna wchodzą następujące osoby:

 

  • Adam Dębski - Przewodniczący Rady 
  • Rafal Kołakowski - wiceprzewodniczący Rady
  • Marta Milewska - Sekretarz Rady
  • Marek Mieczkowski - Członek Rady
  • Urszula Moniuszko - Członek Rady