Rada nadzorcza

 W skład Rady Nadzorczej Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna wchodzą następujące osoby:

 

  • Adam Grzegorz Dębski - Przewodniczący Rady
  • Zbigniew Skibko – Wiceprzewodniczący RN
  • Rafał Kołakowski – Sekretarz Rady