Rada nadzorcza

Od dnia 24 stycznia 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna wchodzą następujące osoby:

  • Jacek Klimowicz – Przewodniczący Rady
  • Eliza Rurewicz – Wiceprzewodnicząca Rady
  • Danuta Zysk – Sekretarz Rady
  • Anna Grześ – Członek Rady
  • Jarosław Matwiejuk – Członek Rady
  • Filip Artur Tagil – Członek Rady