Rada nadzorcza

Od dnia 05 kwietnia 2019 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna wchodzą następujące osoby:

  • Marcin Doliasz – Przewodniczący Rady
  • Anna Żmijewska – Wiceprzewodnicząca Rady
  • Bogusław Kazimierz Bazydło – Sekretarz Rady
  • Adam Grzegorz Dębski – Członek Rady
  • Katarzyna Luto - Kojło – Członek Rady