O firmie

   Historia firmy sięga 1945 roku. W wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Białymstoku od 1 stycznia 2006 roku Przedsiębiorstwo działa jako Spółka Akcyjna. 5 lipca 2011 roku Spółka PKS Białystok została skomunalizowana i jej właścicielem został Samorząd Województwa Podlaskiego.

Spółka jest przedsiębiorstwem jednozakładowym. Przedmiotem działalności Spółki w szczególności jest: prowadzenie pasażerskiej komunikacji samochodowej, prowadzenie pozarozkładowych (okazjonalnych) krajowych i zagranicznych przewozów pasażerskich, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych.

Przewozy pasażerskie stanowią podstawowy przedmiot działalności Spółki, w strukturze przychodów stanowią one około 90%. W komunikacji regionalnej PKS w Białymstku S.A. pełni bardzo ważną funkcję społeczną, zapewniając połaczenie nawet najmniejszych miejscowości z głównymi ośrodkami miejskimi (w 2015 roku autobusy Spółki przejechały ponad 9 milionów kilometrów, przewożąc blisko 2 miliony pasażerów).

Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie regularnych przewozów osób, głównie na terenie województwa podlaskiego, na obszarze powiatów: białostockiego, hajnowskiego, monieckiego i sokólskiego. Z dworca PKS w Białymstoku, który jest własnością Spółki są realizowane bezpośrednie połączenia do wszystkich miast powiatowych na terenie województwa. Przedsiębiorstwo realizuje bezpośrednie połączenia z Olsztynem, Gdańskiem, Gołdapią, Szczecinem, Zakopanem, Kołobrzegiem, Rzeszowem.   

 

Uprzejmie informujemy, że 2 stycznia 2017 rokunastąpiło połączenie SpółkiPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000246383 (Spółka Przejmująca) oraz następujących Spółek Przejmowanych:

 

  • PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach (nr w KRS 0000246758),
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży (nr w KRS 0000314057),
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zambrowie (nr w KRS 0000301986),
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemiatyczach (nr w KRS 0000303800).

Połączenie Spółek nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). W związku z dokonanym połączeniem, Spółka Przejmująca z dniem 2 stycznia 2017 r. z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

Jednocześnie informujemy, że Spółka Przejmująca Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna z dniem 2 stycznia 2017 r. dokonała zmiany nazwy na następującą: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna.

Mając na uwadze powyższe, wszelkie pisma, faktury, rachunki i inne dokumenty wystawiane przez dotychczasowych kontrahentów i dotyczące Spółki Przejmującej (Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna) lub Spółek Przejmowanych (PKS w Suwałkach S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o.), począwszy od 2 stycznia 2017 r.:

a) powinny zawierać następujące dane:

- nazwa: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna,

- adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok,

- nr w KRS: 0000246383,

- REGON: 000617918,

- NIP: 5420200091,

b) powinny być kierowane na adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok.