INFORMACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH DOTYCZĄCA ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM KORONAWIRUSEM 2019

28-02-2020

Podstawowe informacje oraz zalecenia Ministerstwa Zdrowia dla obywateli w związku z zagrożeniem zarażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę
o nazwie COVID-19.

 

Jak przypomina MZ metody zapobiegania zakażeniu to m.in. częste mycie rąk z użyciem mydła i wody(min. 30 sekund!) lub płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Takie mycie rąk zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, potem natychmiast wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów na inne osoby.

 

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2!

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

 

Używaj maseczek - zaleca MZ - tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.