Informacja dotycząca zawieszenia kursów, Oddział Białystok

14-01-2021

 Z dniem 18.01.2021 r. PKS Nova S.A.  zawiesza niżej wymienione kursy. Zostaną one zastąpione linią użyteczności publicznej na trasie Grajewo - Łomża - Tykocin - Białystok.

7:55 Białystok - Tykocin, zawieszony z powodu niskiej frekwencji

8:55 Tykocin - Białystok,  od 18.01.2021r  będzie o godzinie 8:53

13:05 Tykocin - Białystok, zawieszony z powodu niskiej frekwencji

14:05  Białystok – Tykocin, od 18.01.2021r  będzie o godzinie 13:30.