Informacje dotyczące linii Białystok-Supraśl

25-01-2022

W związku z niejasnościami odnośnie przyznawania ulg na linii Białystok – Supraśl dla nowych grup pasażerów Spółka PKS Nova informuje, iż ulgi dotyczą:

  • emeryt, rencista - na podstawie legitymacji emeryta-rencisty,
  • osoba niesamodzielna o stopniu znacznym wraz z opiekunem- na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  • osoba niesamodzielna o stopniu umiarkowanym i lekkim bez opiekuna – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej