Zmiany dotyczące zawieszenia kursowania autobusów do Uhowa.

22-10-2021

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A. Oddział Białystok informuje, iż planowane zmiany odnośnie zawieszenia kursowania autobusów do Uhowa zostały unieważnione na wniosek podróżnych. Zostało nam zgłoszone zapotrzebowanie większą ilość połączeń.