Elektromechanik pojazdów samochodowych

CV z dopiskiem „Praca – Elektromechanik” prosimy przesłać na e-mail: a.zysk@pksnova.pl lub kontaktować się tel. +603 727 299 w dni robocze w godz.07:30 - 15:30.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy zawrzeć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem”.

Aplikuj