Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Ełku.