Archiwalne zamówienia publiczne i ogłoszenia

 

Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy.
Usługa dozoru terenu i mienia w oznaczonych obiektach Zamawiającego w Białymstoku, Siemiatyczach, Łomży, Grajewie i Kolnie
Ogłoszenie o poszukiwaniu ofert autobusów
Dostawa bonów towarowych przeznaczonych dla pracowników spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki 23657/5, 23657/16)
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki 23657/6, 23657/9. 23657/11, 23657/14)
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki 23657/5, 23657/16)
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki 23657/6, 23657/9, 23657/11 i 23657/14)
Zakup i sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na potrzeby spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna na sezon grzewczy 2018/2019
Zakup i sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019 na potrzeby placówki terenowej Spółki PKS Nova SA w Wysokiem Mazowieckiem
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki nr 23657/6, 23657/9, 23657/11 i 23657/14)
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki nr 236575, 23657/16)
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki nr 23657/6, 23657/9, 23657/11 i 23657/14)
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki nr 236575, 23657/16)
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki nr 23657/6, 23657/9, 23657/11, 23657/14)
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki nr 23657/5 i 23657/16)
Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla PKS Nova S.A.
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Ełku
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Siemiatyczach
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Ełku
OGŁOSZENIE Z 17.05.20l8 r. O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W SIEMIATYCZACH
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Augustowie
„Usługa dozoru terenu i mienia w oznaczonych obiektach Zamawiającego w Białymstoku, Siemiatyczach i Łomży, a także dostawa i montaż systemu monitoringu CCTV w istniejącą instalację w oznaczonych obiektach Zamawiającego położonych w Białymstoku”.
Ponowne ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na wstawienie schowków bagażowych
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na wstawienie schowków bagażowych
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na wstawienie schowków bagażowych
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne
Dostawa bonów towarowych przeznaczonych dla pracowników spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna przez okres dwóch miesięcy na stacji paliw Wykonawcy
Dostawa i montaż ekranów LED na Dworcu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. położonym w Białymstoku
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Augustowie
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Augustowie
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Ciechanowcu
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Augustowie
Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna.
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Augustowie i Siemiatyczach
Usługa całodobowego dozoru terenu i mienia Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. w Białymstoku na nieruchomościach znajdujących się przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 i 10.
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy oleju napędowego
Leasing operacyjny 10 autobusów
Leasing operacyjny 8 autobusów
Leasing operacyjny 10 autobusów
Sprzedaż autobusów
Leasing operacyjny 30 autobusów
Dostawa oleju napędowego
Dostawa bonów towarowych