Archiwalne zamówienia publiczne i ogłoszenia

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania
Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej o powierzchni ok. 2276 m2 zlokalizowanej w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 100 na terenie bazy PKS Nova
Dostawy lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2023/2024
Ochrona fizyczna obiektów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. zlokalizowanych w Białymstoku
Ochrona fizyczna obiektów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. zlokalizowanych w Białymstoku
Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Olecku
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Ełku
Pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie saloniku prasowego.
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Ełku
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ogrodowej 3
Pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne.
Pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem wstawienie schowków bagażowych.
Pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie saloniku prasowego
Pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego
Zakup i sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2022/2023 na potrzeby Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Gołdapi
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Gołdapi
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Olecku
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Ełku
Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
Ochrona fizyczna obiektów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. zlokalizowanych w Białymstoku (22.08.2022)
Ochrona fizyczna obiektów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. zlokalizowanych w Białymstoku
Sukcesywne dostawy paliwa paliwa przez okres 12 miesięcy dla spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Olecku
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Gołdapi
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ełku.
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy.
Najem powierzchni użytkowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej (gastronomia)
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Ełku.
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Gołdapi
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Olecku
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu biurowego na hali Dworca PKS Nova S.A.
Zakup i sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2021-2022
Ochrona fizyczna obiektów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. zlokalizowanych w Białymstoku
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Gołdapi
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Olecku
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Gołdapi
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Olecku
Pisemny przetarg nieograniczony na najem powierzchni użytkowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (gastronomia).
Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy
Dostawa autobusów na potrzeby Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółki Akcyjnej
Wykonanie rozbiórki murowanego budynku gospodarczego zlokalizowanego w Zambrowie.
DRUGI PRZETARG – Zakup i sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2020/2021 na potrzeby Spółka Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
Zakup i sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2020/2021 na potrzeby Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem powierzchni użytkowej w hali dworca przy ul bohaterów monte cassino 8 z przeznaczeniem na posadowienie automatu vendingowego
Leasing nowych autobusów na potrzeby Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółki Akcyjnej.
Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna.
Najem powierzchni użytkowej w hali Dworca przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na specjalnie dedykowanych ku temu stanowiskach (miejsce po lewej stronie).
Najem powierzchni użytkowej w hali Dworca przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na specjalnie dedykowanych ku temu stanowiskach (miejsce środkowe).
Usługa dozoru terenu i mienia w obiekcie Zamawiającego w Białymstoku.
Dostawa i montaż systemu monitoringu CCTV w obiektach Spółki zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy.

Dostawa samochodu osobowego na potrzeby spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A.

Pisemny przetarg nieograniczony na najem powierzchni użytkowej w hali dworca przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 z przeznaczeniem na posadowienie bankomatu wolnostojącego.

Usługa dozoru terenu i mienia w obiekcie Zamawiającego zlokalizowanym w Grajewie.
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania.
Usługa dozoru terenu i mienia w oznaczonych obiektach Zamawiającego w Białymstoku,Siemiatyczach,Łomży i Grajewie.
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy Augustowie, Brańsku, Ciechanowcu i Dąbrowie Białostockiej
Zakup i sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na potrzeby Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna na sezon grzewczy 2019/2020.
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy w Bielsku Podlaskim i Sokółce.
Najem powierzchni użytkowej w hali Dworca przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na specjalnie dedykowanych ku temu stanowiskach (tzw. wyspach handlowych).
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy w Ełku i Gołdapi.
Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy.
Usługa dozoru terenu i mienia w oznaczonych obiektach Zamawiającego w Białymstoku, Siemiatyczach, Łomży, Grajewie i Kolnie
Ogłoszenie o poszukiwaniu ofert autobusów
Dostawa bonów towarowych przeznaczonych dla pracowników spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki 23657/5, 23657/16)
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki 23657/6, 23657/9. 23657/11, 23657/14)
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki 23657/5, 23657/16)
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki 23657/6, 23657/9, 23657/11 i 23657/14)
Zakup i sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na potrzeby spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna na sezon grzewczy 2018/2019
Zakup i sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019 na potrzeby placówki terenowej Spółki PKS Nova SA w Wysokiem Mazowieckiem
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki nr 23657/6, 23657/9, 23657/11 i 23657/14)
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki nr 236575, 23657/16)
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki nr 23657/6, 23657/9, 23657/11 i 23657/14)
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki nr 236575, 23657/16)
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki nr 23657/6, 23657/9, 23657/11, 23657/14)
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży (działki nr 23657/5 i 23657/16)
Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla PKS Nova S.A.
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Ełku
Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Siemiatyczach
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Ełku
OGŁOSZENIE Z 17.05.20l8 r. O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W SIEMIATYCZACH
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Augustowie
„Usługa dozoru terenu i mienia w oznaczonych obiektach Zamawiającego w Białymstoku, Siemiatyczach i Łomży, a także dostawa i montaż systemu monitoringu CCTV w istniejącą instalację w oznaczonych obiektach Zamawiającego położonych w Białymstoku”.
Ponowne ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na wstawienie schowków bagażowych
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na wstawienie schowków bagażowych
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na wstawienie schowków bagażowych
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne
Dostawa bonów towarowych przeznaczonych dla pracowników spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży
Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna przez okres dwóch miesięcy na stacji paliw Wykonawcy
Dostawa i montaż ekranów LED na Dworcu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. położonym w Białymstoku
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Augustowie
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Augustowie
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Ciechanowcu
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Augustowie
Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna.
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Augustowie i Siemiatyczach
Usługa całodobowego dozoru terenu i mienia Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. w Białymstoku na nieruchomościach znajdujących się przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 i 10.
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
Dostawy oleju napędowego
Leasing operacyjny 10 autobusów
Leasing operacyjny 8 autobusów
Leasing operacyjny 10 autobusów
Sprzedaż autobusów
Leasing operacyjny 30 autobusów
Dostawa oleju napędowego
Dostawa bonów towarowych