Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy.

Oferty w niniejszym postępowaniu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnie dedykowanego narzędzia dostępnego bezpłatnie pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod wskazanym linkiem (po lewej stronie, "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" i dalej "Aktualne"), a także poniżej:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. zał 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

4. zał 2 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ.

5. zał 3 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.

6. zał 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.

7.zał 5 do SIWZ - Wzór umowy.

8. Odpowiedź na zapytania do SIWZ 16.01.2020 r.

9 .Informacja z otwarcia ofert 29.01.2020 r.

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.02.2020

 PKS Nova S.A. jednocześnie informuje, że instrukcja składania ofert znajduje się w zakładce "Dokumenty zamówienia" (jako załącznik nr 6 do SIWZ) pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl.