Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcyw Augustowie, Brańsku, Ciechanowcu i Dąbrowie Białostockiej

Oferty w niniejszym postępowaniu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnie dedykowanego narzędzia dostępnego bezpłatnie pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod wskazanym linkiem (po lewej stronie, "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" i dalej "Aktualne"), a także poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Zał 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.
Zał 2 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ.
Zał 3 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.
Zał 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.
Zał 5 do SIWZ - Wzór umowy

Odpowiedź na zapytania do SIWZ 15.10.2019

Informacja z otwarcia ofert 28.10.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.11.2019r.

 

 

PKS Nova S.A. jednocześnie informuje, że instrukcja składania ofert znajduje się w zakładce "Dokumenty zamówienia" (jako załącznik nr 6 do SIWZ) pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl.