Leasing nowych autobusów na potrzeby Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółki Akcyjnej

Oferty w niniejszym postępowaniu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnie dedykowanego narzędzia dostępnego bezpłatnie pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod wskazanym linkiem (po lewej stronie, "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" i dalej "Aktualne"), a także poniżej:

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, (NIEAKTUALNY)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (NIEAKTUALNY)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (NIEAKTUALNY)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie obligatoryjne warunki (NIEAKTUALNY) 
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór porozumienia
 10. Odpowiedzi na pytania do SIWZ
 11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (NIEAKTUALNY)
 12. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (NIEAKTUALNY)
 13. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (AKTUALNY)
 14. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie obligatoryjne warunki ( NIEAKTUALNY)
 15. Odpowiedzi na pytania do SIWZ 01 06 2020 cd
 16. Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - termin składania i otwarcia ofert 02 06 2020 r 
 17. Ogłoszenie - zmiana terminu składania ofert
 18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04 06 2020 r (NIEAKTUALNY)
 19. Odpowiedzi na pytania do SIWZ 10 06 2020 r 
 20. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 10 06 2020 (AKTUALNY)
 21. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie obligatoryjne warunki (AKTUALNY)
 22. Odpowiedzi na pytania do SIWZ 15 06 2020 r 
 23. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 15 06 2020 (AKTUALNY)
 24. Informacja z otwarcia ofert 23 06 2020 r
 25. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.07.2020 r

 

PKS Nova S.A. jednocześnie informuje, że instrukcja składania ofert znajduje się w zakładce "Dokumenty zamówienia" (jako załącznik nr 8 do SIWZ) pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl