Pisemny przetarg nieograniczony na najem powierzchni użytkowej w hali dworca przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 z przeznaczeniem na posadowienie bankomatu wolnostojącego.