Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna

 Oferty w niniejszym postępowaniu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnie dedykowanego narzędzia dostępnego bezpłatnie pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod wskazanym linkiem (po lewej stronie, "Lista Przetargów PZP" i dalej "Aktualne"), a także poniżej:

Dokumenty zamówienia:

1.Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia.

3Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.

4. Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz JEDZ​.

5. Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.

6. Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji.

7. Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz dostaw.

8. Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy. (NIEAKTUALNY)

9. Załącznik nr 7 do SWZ - Instrukcja Wykonawcy.

10. Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy 10 05 2021 r. (AKTUALNY)

11. Odpowiedzi na pytania do SWZ 10 05 2021.

12. Odpowiedź na pytanie do SWZ 14 05 2021.

13. Informacja z otwarcia ofert 25 05 2021.

14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.