Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna

Oferty w niniejszym postępowaniu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnie dedykowanego narzędzia dostępnego bezpłatnie pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod wskazanym linkiem (po lewej stronie, "Lista Przetargów PZP" i dalej "Aktualne"), a także poniżej:

Dokumenty zamówienia:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia.

3. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy. (nieaktualny)

4. Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz JEDZ​.

5. Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.

6. Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji. (nieaktualny)

7. Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz dostaw. (nieaktualny)

8. Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy. (nieaktualny)

9. Załącznik nr 7 do SWZ - Instrukcja.
 

10. Odpowiedzi na pytania

11. Specyfikacja Warunków Zamówienia (nieaktualny)

12. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (aktualny)

13. Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji (aktualny)

14. Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz dostaw (aktualny)

15. Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy (aktualny)

16. Informacja - nowe podstawy wykluczenia

17. Specyfikacja Warunków Zamówienia (aktualny)

18. Załącznik nr 2a do SWZ - dodatkowe przesłanki wykluczenia

 

19. Informacja z otwarcia ofert 19.05.2022

20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty