Usługa dozoru terenu i mienia w obiekcie Zamawiającego w Białymstoku.