Najem powierzchni użytkowej w hali Dworca przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na specjalnie dedykowanych ku temu stanowiskach - lewa strona.