Pisemny przetarg nieograniczony na najem powierzchni użytkowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (gastronomia).