Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na stacji paliw Wykonawcy w Bielsku Podlaskim i Sokółce

Oferty w niniejszym postępowaniu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnie dedykowanego narzędzia dostępnego bezpłatnie pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod wskazanym linkiem (po lewej stronie, "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" i dalej "Aktualne"), a także poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (nieaktualna).

Zał 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Zał 2 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ.

Zał 3 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.

Zał 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy (nieaktualne).

Zał 5 do SIWZ - Wzór umowy (nieaktualny).

Odpowiedź na zapytania do SIWZ 04.09.2019r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (aktualna) 04.09.2019r.

Zał 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy (aktualne) 04.09.2019r.

Zał 5 do SIWZ - Wzór umowy (aktualny) 04.09.2019r.

Odpowiedź na zapytania do SIWZ 06.09.2019r.

Informacja o otwarciu ofert 10.09.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.09.2019(obie części).

 

PKS Nova S.A. jednocześnie informuje, że instrukcja składania ofert znajduje się w zakładce "Dokumenty zamówienia" (jako załącznik nr 6 do SIWZ) pod adresem: http://pksnova.ezamawiajacy.pl.