Kierowca autobusu

02-07-2024

Dołączając do naszego zespołu będziesz odpowiedzialny za :

 • Prowadzenie autobusu kursującego na regularnych, podmiejskich, okazjonalnych oraz turystycznych liniach
 • Realizacja rozkładów jazdy
 • Bezpieczny przewóz osób i bagażu zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustalonym rozkładem jazdy
 • Obsługa pasażerów - sprzedaż biletów, udzielanie informacji i pomocy pasażerom
 • Reprezentowanie firmy w sposób godny i profesjonalny
 • Kontrolę stanu technicznego pojazdu
 • Utrzymanie czystości pojazdu, obsługę bieżąca autobusu (tankowanie, podjazd na myjnie)

Oczekujemy:

 • Prawa jazdy kat D i kurs kwalifikacji (istnieje możliwość sfinansowania przez nas kursu kat. D)
 • Niekaralności
 • Punktualności, odpowiedzialności, wysokiej kultury osobistej, odporności na stres, samodzielności
 • Pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Mile widziane: doświadczenie na podobnym stanowisku, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, chęć doskonalenia zawodowego

Co oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Wynagrodzenie zależne od liczby godzin jazdy w równoważnym, przerywanym systemie czasu pracy,
 • Możliwość udziału w turnusach turystycznych, w tym w wyjazdach zagranicznych,
 • Terminowe wynagrodzenie
 • Świadczenia socjalne oraz pożyczki zakładowe,
 • Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych - dofinansowanie kosztów poniesionych w związku ze szkoleniem okresowym kierowcy zawodowego,
 • Ulgi na przejazdy środkami transportu Spółki Pracownikowi i członkom Rodziny,

 

Ruszaj w drogę z PKS Nova - Poznajmy się!

 

 

Życiorysy zawodowe prosimy wysłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8 lub drogą mailową na: praca@pksnova.pl

 

W cv prosimy zawrzeć klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem”.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKS NOVA S.A.  znajduje się w zakładce Firma na naszej stronie www.pksnova.pl