Dostawa bonów towarowych

Data publikacji 06.11.2015r.
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ostatniej zmiany -
Status Rozstrzygnięty

 

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o Zamówieniu.pdf | pdf 279.5kb

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf | pdf 188.6kb

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf | pdf 142.6kb