Dostawa i montaż ekranów LED na Dworcu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. położonym w Białymstoku