Dostawa oleju napędowego

Data publikacji 13.11.2015r.
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ostatniej zmiany 17.12.2015r.
Status Rozstrzygnięty

 

Historia zmian

Data modyfikacji Rodzaj zmian
17.12.2015r. Dodano plik: Odpowiedź na pytanie do SIWZ
17.12.2015r. Dodano plik: Zmiany SIWZ
17.12.2015r. Dodano plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
17.12.2015r. Zmiana: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
17.12.2015r. Zmiana: Załącznik Nr 5

 

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o Zamówieniu.pdf | pdf 122.4kb

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (nieaktualny).pdf | pdf 392.2kb

Odpowiedź na pytanie do SIWZ.pdf | pdf 225.4kb

Zmiany SIWZ.pdf | pdf 275.2kb

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf | pdf 71.8kb

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (aktualny).pdf | pdf 273.2kb

Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf | pdf 189.6kb

Załącznik Nr 2 do SIWZ.pdf | pdf 119.4kb

Załącznik Nr 3 do SIWZ.pdf | pdf 132.1kb

Załącznik Nr 4 do SIWZ.pdf | pdf 143.6kb

Załącznik Nr 5 do SIWZ (nieaktualny).pdf | pdf 305.7kb

Załącznik Nr 5 do SIWZ (aktualny).pdf | pdf 206.9kb

Załącznik Nr 6 do SIWZ.pdf | pdf 141.4kb

Załącznik Nr 7 do SIWZ.pdf | pdf 134.1kb

Załączniki Nr 1-7 (w formacie edytowalnym).zip | zip 37.6kb

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf | pdf 125.7kb