Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ełku